logo-galeria-jak

Galeria Jak zajmuje się prezentacją i promocją współczesnej, profesjonalnej twórczości plastycznej i fotograficznej, upowszechnianiem sztuk wizualnych oraz edukacją kulturalną. Galeria specjalizuje się w prezentowaniu dopracowanych warsztatowo form sztuki, autorstwa przede wszystkim uzdolnionych młodych artystek i artystów, ale pragniemy również ułatwiać powroty tym twórczyniom i twórcom, którzy z różnych względów musieli porzucić sztukę. Naszym celem jest inkubacja interesujących zjawisk w sztuce, promowanie artystów i zapraszanie ich do integracji z lokalną społecznością, wspólnych projektów. Mamy w planach również przywrócenie pamięci o nieco zmarginalizowanych współcześnie tradycyjnych technikach artystycznych, poprzez m.in. biennale tkaniny artystycznej, ale jesteśmy otwarci na nowe technologie i techniki eksperymentalne. Nie stronimy też od sztuki z zacięciem krytycznym, zaangażowanej społecznie, będącej punktem wyjścia do dialogu, działania. Przestrzeń Galerii Jak daje możliwość wszechstronnego działania w szerokim kontekście kulturowym. Pragniemy organizować nie tylko wystawy, ale również warsztaty artystyczne, warsztaty integracyjne i międzypokoleniowe, aktywizujące warsztaty dla kobiet powracających na rynek pracy, spotkania autorskie, dyskusje, projekcje filmów itp. Chcielibyśmy, żeby Galeria Jak stała się przestrzenią integracji lokalnej społeczności, miejscem twórczych spotkań i interesującą odskocznią od codzienności.

GALERIA JAK

dołącz do nas na facebooku! logo-fb