Fundacja Jak Malowana zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej jakmalowana.pl

Data publikacji strony internetowej: 21.01.2022. Data ostatniej dużej aktualizacji:  21.01.2022.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 

 • Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 01 stycznia 2022 r. nie są dostępne.Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 02. stycznia 2022

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: brak.

 

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje szczegółowe dotyczące dostępności strony https://jakmalowana.pl/

 • język strony jest poprawnie przedstawiony w kodzie strony,
 • każda strona ma swój własny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec,
 • zadbano o intuicyjną nawigację,
 • nagłówki są prawidłowo zagnieżdżone na całej stronie,
 • żaden element strony nie miga szybciej niż 3 razy na sekundę,
 • elementy graficzne mają zrozumiały tekst alternatywny lub możliwość ustawienia takiego tekstu przez redaktora,
 • strony mają możliwość stosowania nagłówków w prawidłowej hierarchii,
 • kolejność nawigacji oraz czytania, określona za pomocą kolejności w kodzie HTML jest intuicyjna,
 • struktura informacji jest przejrzysta i spójna,
 • kontrast treści w stosunku do tła jest poprawny,
 • strona posiada 2 wersje kontrastowe posiadające taką samą zawartość i funkcjonalność co wersja bez zwiększonego kontrastu,
 • strona jest prawidłowo wyświetlana w systemowym trybie wysokiego kontrastu (system Microsoft Windows, przeglądarka Microsoft Edge).
 • Poza standardową nawigacją zapewniona jest wyszukiwarka do szukania określonych informacji,
 • wszystkie teksty w alternatywnej wersji kolorystycznej mają prawidłowy kontrast,
 • przycisk przełączenia na wersję kontrastową jest dobrze widoczny,
 • w wersji kontrastowej dobrze widoczny jest przycisk powrotu do pierwotnej kolorystyki,
 • serwis ma możliwość powiększania czcionki, przy czym:
  • przyciski powiększenia są widoczne,
  • przyciski powiększenia są dostępne z poziomu klawiatury.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Grażyny Małkiewicz, mailowo – fjmwroclaw@gmail.com lub telefonicznie – 797818752.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Fundacja Jak Malowana w Poznaniu, ul. Święty Marcin 37 – Biblioteka Domu Bajek

 1. Do lokalu prowadzi brama od ulicy Święty Marcin. Na domofonie należy nacisnąć przycisk nr 1.
 2. Następnie w kamienicy należy skręcić w prawo – Biblioteka jest na półpiętrze. Są tam schody skierowane do góry, po pokonaniu których ponownie należy nacisną przycisk nr 1 na kolejnym domofonie i znów pokonać kolejnych kilka stopni. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami.
 3. Brak toalety dla osób na wózkach
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Jeśli zgłosisz taką potrzebę, możemy pętle wypożyczyć.

 

Fundacja Jak Malowana w Poznaniu, ul. Święty Marcin 37 – Galeria Jak

 1. Do lokalu prowadzi brama od ulicy Święty Marcin, ale lokal znajduje się w podwórzu, brak schodów. Podczas wernisaży brama jest zwyczajowo otwarta. Jeśli chcesz zobaczyć wystawę w innym terminie skontaktuj się z nami – też będzie.
 2. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami.
 3. Brak toalety dla osób na wózkach
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Jesli zgłosisz taką potrzebę, możemy pętle wypożyczyć.

 

Fundacja Jak Malowana we Wrocławiu, ul. Rejtana 3

 1. Do lokalu prowadzi wejście od ulicy Rejtana. Są tam schody skierowane w dół. Jesli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami.
 2. Brak toalety dla osób na wózkach
 3. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Jesli zgłosisz taką potrzebę, możemy pętle wypożyczyć.

 

Fundacja Jak Malowana we Wrocławiu, ul. Księcia Witolda 78

 1. Do lokalu prowadzi wejście od ulicy. Jest jeden niski schodek prowadzący do lokalu. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami.
 2. Toaleta dla osób na wózkach znajduje się na końcu lokalu (obecnie w remoncie).
 3. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Jesli zgłosisz taką potrzebę, możemy pętle wypożyczyć.